استعلام قیمت باربری

قیمت باربری ، حمل و نقل بار و کالا سراسر ایران

باربری تهران سعادت در زمینه حمل بار از مبدأ تهران و دیگر شهر های ایران به سراسر کشور فعالیت می کند.

 

برای استعلام به روز حمل بار دربستی با شماره ۰۲۱۸۸۹۲۶۶۲۰ تماس بگیرید.

 

برای استعلام قیمت حمل خرده بار می توانید با شماره ۰۲۱۵۵۳۰۵۴۱۰ تماس بگیرید.


جدول اعلام قیمت زیر برای تاریخ ذکر شده است و برای دریافت قیمت به روز می توانید با همکاران ما تماس بگیرید :

تعرفه کامیون تک بین شهری

تعرفه تریلی ترانزیت

تعرفه خاور مسقف بین شهری

تعرفه خاور روباز بین شهری

**برای استعلام قیمت های روز تماس بگیرید.**

تعرفه کامیون تک بین شهری

شهرکرایه کامیون تک
کرایه کامیون تک تهران به تبریز۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ارومیه۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اردبیل۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اصفهان۲.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کاشان۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ایلام۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بوشهر۴.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شهرکرد۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کرج۱.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به مشهد۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بجنورد۴.۳۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اهواز۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به آبادان۴.۳۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به خرمشهر۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زنجان۲.۱۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ابهر۱.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به سمنان۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شاهرود۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زاهدان۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به چابهار۸.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زابل۷.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شیراز۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قزوین۱.۶۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قم۱.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به سنندج۲.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به مریوان۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کرمانشاه۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به یاسوج۳.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به گرگان۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به رشت۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به خرم آباد۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بروجرد۲.۳۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ساری۲.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به آمل۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اراک۲.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بندرعباس۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به همدان۲.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به یزد۲.۸۰۰.۰۰۰

تعرفه تریلی ترانزیت

شهرکرایه تریلی ترانزیت
کرایه تریلی ترانزیت تهران به تبریز۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ارومیه۷.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اردبیل۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اصفهان۴.۸۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کاشان۴.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ایلام۷.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بوشهر۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شهرکرد۵.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کرج۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به مشهد۷.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بجنورد۷.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اهواز۶.۸۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به آبادان۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به خرمشهر۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زنجان۴.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ابهر۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به سمنان۳.۷۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شاهرود۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زاهدان۱۱.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به چابهار۱۲.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زابل۱۱.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شیراز۶.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به قزوین۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به قم۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به سنندج۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به مریوان۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کرمانشاه۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به یاسوج۷.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به گرگان۶.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به رشت۶.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به خرم آباد۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بروجرد۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ساری۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به آمل۶.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اراک۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بندرعباس۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به همدان۴.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به یزد۵.۲۰۰.۰۰۰

تعرفه خاور مسقف بین شهری

تعرفه خاور روباز بین شهری

شهرکرایه خاور
کرایه خاور تهران به تبریز۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ارومیه۲.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اردبیل۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اصفهان۱.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کاشان۱.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ایلام۲.۸۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بوشهر۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شهرکرد۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کرج۹۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به مشهد۲.۹۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بجنورد۲.۹۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اهواز۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به آبادان۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به خرمشهر۳.۴۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زنجان۱.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ابهر۱.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به سمنان۱.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شاهرود۱.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زاهدان۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به چابهار۶.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زابل۶.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شیراز۲.۸۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به قزوین۱.۱۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به قم۱.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به سنندج۲.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به مریوان۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کرمانشاه۲.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به یاسوج۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به گرگان۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به رشت۱.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به خرم آباد۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بروجرد۱.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ساری۱.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به آمل۱.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اراک۱.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بندرعباس۴.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به همدان۱.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به یزد۲.۳۰۰.۰۰۰

استعلام قیمت باربری و حمل و نقل بار

برای استعلام قیمت حمل و نقل بار و کالا و اطلاع از تعرفه های باربری فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند :

    02188926620

    Enter your keyword