حمل بار دربستی

حمل بار دربستی با حداقل هزینه ، بیمه مطمئن و بارنامه دولتی

مشاوره

ارائه مشاوره برای یافتن قیمت صحیح، عقد قرارداد ...

بیمه بار

باربری تهران سعادت کلیه کالاهای مشتریان را با مسئولیت و هزینه خود بیمه میکند ...

خدمات کارگری

خدمات کارگری باربری شامل خدمات بسته بندی، جابه جایی، بارگیری، بارچینی ...

خدمات بسته بندی

بسته بندی مناسب به منظور عدم آسیب دیدن بار در حین عملیات حمل

خدمات انبارداری

انجام خدمات پیشرفته انبارداری مطابق با نوع و حساسیت کالا

۱ ۲