حمل و نقل بین المللی

حمل بار به افغانستان

باربری بین المللی توسط چه شرکت هایی انجام می شود؟ باربری بین المللی به معنای جابجایی کالا از داخل یک کشور به داخل کشوری دیگر است که این جابه جایی ها تحت قوانین و مقرراتی که توسط کشور مقصد تصویب شده باید انجام شود. به این جا به جایی ها که تحت قوانین خاص انجام […]

Read More

حمل بار به روسیه

حمل بار به روسیه توسط شرکت معتبر تهران سعادت حمل بار به روسیه از طریق مسیرهای هوایی ، دریایی و زمینی می تواند صورت بگیرد. زیرا با کشورهای اطراف دریای سیاه ، دریای ژاپن و دریای خزر مرز آبی دارد. در حال حاضر، کشور های ایران و روسیه از لحاظ تجاری و اقتصادی روابط خوبی […]

Read More
1 2
02188926620