Tags: بار ترافیکی، قیمت بار ترافیکی

حمل بار ترافیکی

حمل بار ترافیکی و محموله های ترافیکی به دسته ای از بارهایی گفته می شود که از نظر ابعاد و وزن بیشتر از حد استاندارد تعریف شده باشند. تردد وسایل نقلیه ای که ابعاد و اوزان آنها بدون بار و یا پس از بارگیری از حد مجاز عبور کند، شامل قوانین باربری و حمل بار […]

Read More
02188926620