شرایط و مقررات استفاده از خدمات و سرویس‌ها

شرایط و مقررات استفاده از خدمات و سرویس‌ها

۵
(۸۸)

شرایط؛ ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از خدمات موسسه حمل و نقل تهران سعادت:

خواهشمند است توجه فرمایید استفاده از خدمات موسسه حمل و نقل تهران سعادت به منزله قبول بی قید و شرط کلیه شرایط و ضوابط و مقررات موسسه حمل و نقل تهران سعادت، به شرح ذیل، توسط رانندگان و نیز صاحبان کالا اعم از فرستندگان و گیرندگان محترم می باشد و تخطی از آن سبب اسقاط هر گونه مسئولیت از ظمه موسسه حمل و نقل تهران سعادت خواهد بود.

۱- این موسسه اطلاعات مندرج در بارنامه/حواله را از طریق صاحبین کالا و رانندگان کسب کرده و ایشان بارنامه/حواله صادره را با دقت مطالعه نموده و در صورت وجود هر گونه ایراد یا مغایرت با واقعیت مراتب را بلافاصله و پیش از حرکت وسیله حمل به سمت مقصد به اطلاع این موسسه برسانند. از آنجایی که بارنامه / حواله فاقد قابلیت ویرایش می باشد هزینه ابطال و اصلاح بارنامه/حواله و صدور بارنامه/حواله برعهده راننده/صاحب کالا خواهد بود . عدم اعلام مغایرت یا اشکال در بارنامه به منزله تایید بارنامه خواهد بود.

۲- راننده موظف است صرفا محموله مندرج در بارنامه را با شرایط و ویژگی های درج شده در بارنامه بارگیری نماید.

۳- راننده موظف است محموله مندرج در بارنامه را صرفا از فرستنده قید شده در بارنامه/حواله یا نماینده قانونی/وکیل ایشان تحویل گیرد.

۴- انطباق محموله با مندرجات بارنامه/حواله بر عهده راننده می باشد.

۵- فرستنده موظف است محموله موضوع بارنامه را صرفا تحویل راننده مندرج در بارنامه/حواله نماید.

۶- کنترل مدارک راننده به هنگام بارگیری و انطباق آن با مندرجات بارنامه/حواله بر عهده فرستنده خواهد بود.

۷- فرستنده موظف است محموله را صرفا به ناوگان با شماره انتظامی مندرج در بارنامه/حواله تحویل نماید.

۶- صاحب کالا مسئول بی قید و شرط انجام بارگیری بوده و فراهم نمودن ابزار بارگیری و پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با بارگیری اعم از انتقال کالا به روی وسیله حمل، بارچینی و مهار بار و همچنین کلیه مسئولیت های مرتبط با آن تماما برعهده صاحب کالا خواهد بود. در همین راستا صاحب کالا موظف به نظارت و کنترل کلیه مراحل بارگیری، بارچینی و مهار بار خواهد بود.

۹- بارگیری توسط عوامل این موسسه یا راننده، رافع مسئولیت صاحب کالا در این خصوص از منظر هزینه و مسئولیت خسارات ناشی از بارگیری و رافع تکلیف صاحب کالا در رابطه با کنترل و نظارت بر مراحل بارگیری، بارچینی و مهار محموله تحت هیچ عنوان نخواهد بود.

۱۰- مفاد بندهای ۶ و ۹ عینا در خصوص تخلیه محموله اعم از مهارزدایی، تفکیک و انتقال محموله از روی وسیله حمل به روی زمین نیز جاری می باشد.

۱۱- در صورتی که حین یا پیش از بارگیری مشخص شود تعداد یا تناژ محموله بیشتر از اعلام اولیه صاحب کالا بوده است، صاحب کالا موظف به بارگیری طبق تعداد و تناژ اعلامی خواهد بود. در هر صورت منتفی شدن عملیات حمل به دلیل مغایرت در میزان، تعداد و تناژ اعلامی صاحب کالا که در بارنامه/حواله قید شده است با محموله ارائه شده برای بارگیری، در حکم کنسل شدن عملیات از جانب صاحب کالا بوده و در این صورت صاحب کالا موظف به پرداخت کنسلی به راننده و همچنین پرداخت هزینه های بارنامه/حواله به موسسه خواهد بود.

۱۲- مغایرت در ماهیت محموله (نوع محموله) نیز مشمول مفاد بند ۱۱ خواهد بود.

۱۳- در صورت کنسل شدن عملیات بارگیری، در صورتی که منتسب به صاحب کالا باشد، صاحب کالا موظف به پرداخت هزینه کنسلی به راننده به میزان نصف کرایه مندرج در بارنامه خواهد بود. همچنین صاحب کالا موظف به پرداخت هزینه های صدور بارنامه/حواله نیز خواهد بود. در صورتی که کنسل شدن عملیات حمل منتسب به صاحب کالا و پس از بارگیری و قبل از رسیدن محموله به مقصد باشد، صاحب کالا موظف به پرداخت کل کرایه به راننده و نیز پرداخت هزینه های صدور بارنامه/حواله خواهد بود.

۱۴- در صورتی که کنسل شدن بارگیری و عملیات حمل منتسب به راننده باشد، راننده حق مطالبه کمیسیون پرداختی به موسسه را نداشته و موظف به پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده به صاحب کالا نیز خواهد بود.

۱۵-سقف مجاز برای رانندگی در شبانه روز، حداکثر ۹ ساعت می باشد که راننده موظف به رعایت سقف مجاز رانندگی می باشد.

۱۶- راننده موظف به رعایت ضوابط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص ساعات مجاز برای رانندگی، رعایت قوانین مربوط به محدوده های شهری دارای محدودیت ورود ماشین های سنگین ( قواعد مربوط به کامیون ممنوع) و نیز رعایت عبور از مسیرهای مجاز مطابق قوانین عمومی جاری و مسیر حرکتی تعیین شده در بارنامه از مبدا تا مقصد می باشد.

۱۷- راننده با دریافت بارنامه/حواله از این موسسه، تایید می نماید که ناوگان ایشان دارای تمامی استانداردهای فنی و دارای تجهیزات ایمنی کامل طبق استاندارد های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرح ذیل می باشد: جعبه کمک های اولیه درمانی، علائم ایمنی و هشدار دهنده، کپسول آتش نشانی مناسب و آماده به کار، دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی، زنجیر چرخ، لاستیک آجدار قابل قبول، تجهیزات ممانعت از پاشش، تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار، تجهیزات ایمنی و سایل نقلیه خاص.

۱۶- در صورتی که صاحب کالا به هر طریقی متوجه ورود خسارت به محموله در حین حمل شود، مراتب می بایست بدون فوت وقت به اطلاع موسسه برسد. صاحب کالا حق جا به جایی کالا و یا ایجاد هر گونه تغییر در وضعیت کالا را در این شرایط نخواهد داشت. موسسه در این مورد مراتب را طبق اطلاعات دریافتی از صاحب کالا به اطلاع شرکت بیمه گر رسانده و هماهنگی های لازم را جهت اعزام نماینده بیمه به محل به انجام خواهد رساند. در هر صورت صاحب کالا حق ایجاد هر گونه تغییر در وضعیت کالا را تا زمان حضور نماینده و تهیه مستندات و صورتجلسه نخواهد داشت. صاحب کالا به عنوان ذینفع، مسئولیت پیگیری های بعدی تا زمان جبران خسارت از طرف بیمه گر را بر عهده داشته و نیز در خصوص میزان و درصد خسارت نیز صاحب کالا ملزم به تبعیت از خسارات تعیین شده از جانب بیمه گر خواهد بود. بدیهی است تهیه و تسلیم کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع خسارت از قبیل فاکتور خرید محموله، نامه ادعای خسارت و نیز سایر مدارک تماما بر عهده صاحب کالا بوده و مسئولیت عدم ارائه مدارک موردنیاز بیمه گر در زمان تعیین شده نیز بر عهده صاحب کالا خواهد بود. در نهایت صاحب کالا تحت هیچ شرایطی نباید در صورت ورود خسارت به محموله، هیچگونه هزینه ای اعم از کرایه حمل و غیره را بدون مجوز کتبی این موسسه به راننده پرداخت نماید.

۱۹- در صورتی که راننده به هر طریقی از ورود خسارت به محموله آگاهی یابد، مراتب را می بایست بدون فوت وقت به اطلاع موسسه رسانده و از انجام هر گونه تغییر در وضعیت محموله و جا به جایی آن اکیدا امتناع ورزد. موسسه هماهنگی های لازم را جهت اطلاع بیمه گر و اعزام نماینده بیمه گر به جهت جمع آوری مستندات و تنظیم صورت جلسه به عمل خواهد آورد. در صورت ورود خسارت به محموله، راننده حق مطالبه هیچ گونه وجهی اعم از کرایه و غیره را تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خسارت نخواهد داشت و در صورتی که تقصیر راننده در ورود خسارت به محموله به هر طریقی اثبات گردد، راننده مسئول جبران خسارت خواهد بود. در این فرض خسارت وارده به محموله می تواند از محل کرایه راننده کسر گردد و در صورتی که کرایه راننده کفاف جبران خسارت را ننماید، راننده موظف به پرداخت ما به تفاوت خواهد بود. در خصوص میزان و درصد خسارت وارده به محموله، نظر بیمه گر ملاک عمل خواهد بود و راننده حق اعتراض به خسارت تعیین شده از جانب بیمه گر را از خود سلب می نماید.

۲۰- راننده و صاحب کالا موظف می باشند کلیه اقدامات لازم را به جهت جلوگیری از گسترده تر شدن خسارت و تسری خسارت به قسمت های دیگر محموله در مواقع ایجاد خسارت (بند های ۱۶ و ۱۹) به عمل آورند.

۲۱- صاحب کالا می بایست به عنوان فرستنده یا گیرنده، الزاما کرایه راننده را طبق بارنامه/حواله در مقصد و همزمان با رسیدن کالا به مقصد تمام و کمال پرداخت و با راننده تسویه حساب نماید. در هر صورت راننده حق حبس کالا و عدم تحویل کالا را تا زمان تسویه کامل کرایه حمل و سایر هزینه ها خواهد داشت.

۲۲-راننده مکلف به دریافت کرایه حمل خود طبق بارنامه/ حواله در مقصد از صاحب کالا پیش از تخلیه و تحویل کالا به گیرنده می باشد. استفاده از حق حبس مذکور برای راننده الزامی بوده و لذا در صورتی که راننده به هر دلیلی پیش از تسویه حساب کامل با صاحب کالا اقدام به تحویل و تسلیم محموله به گیرنده نماید، کلیه مسئولیت های مربوط به عدم پرداخت کرایه برعهده راننده بوده و موسسه در خصوص قصور راننده درتحویل کالا پیش از دریافت کرایه حمل تحت هیچ عنوانی مسئولیت نخواهد داشت. در صورت امتناع صاحب کالا از پرداخت کرایه در مقصد، راننده موظف است مراتب را به اطلاع موسسه رسانده و از دستورات موسسه پیروی کند. در این صورت محموله با هماهنگی موسسه به محل معرفی شده از جانب موسسه منتقل و هماهنگی های لازم برای تخلیه صورت خواهد گرفت. در صورتی که راننده ضمن مواجهه با شرایط این بند از دستورات موسسه تبعیت نماید، موسسه مسئول پرداخت کرایه به راننده خواهد بود و در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موسسه نمی باشد.

۲۳- صاحب کالا موظف است ارزش محموله را مطابق با واقعیت (ارزش واقعی کالا) به موسسه جهت صدور بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل ابراز نماید. در هر حال سقف مسئولیت موسسه نمی تواند از ارزش ابرازی کالا که در بارنامه/حواله قید شده است بیشتر باشد. در خصوص خساراتی که مشمول فرانشیز می شوند، میزان فرانشیز تعیین شده توسط بیمه گر از سقف مسئولیت موسسه کسر خواهد شد. در هر صورت مسئول جبران خسارت وارده به محموله در صورتی که ناشی از بسته بندی و یا عمل منتسب به صاحب کالا نباشد، برعهده بیمه گر خواهد بود و صاحب کالا نمی تواند پرداخت خسارت را از موسسه مطالبه نماید لکن موسسه در حدود مسئولیت های خود ملزم به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشد.

۲۴- اخذ مجوز های قانونی برای کالاهای خاص از قبیل مجوز های کالاهای دامی، پزشکی، دخانی و غیره از مراجع صادرکننده این مجوزها برعهده صاحب کالا بوده و می بایست قبل از عملیات بارگیری و صدور بارنامه، اخذ و به موسسه ارائه گردد.

۲۵- صاحب کالا موظف است محموله را حداکثر ظرف مدت ۳ ساعت بارگیری و در مقصد نیز ظرف مقصد ۳ ساعت تخلیه نماید و در صورت تجاوز از زمان معین شده، خسارت تاخیر در بارگیری/تخلیه را به راننده پرداخت نماید. خرابی جرثقیل، لیفتراک یا سایر ابزار بارگیری/تخلیه نمی تواند دلیل موجهی برای تاخیر صاحب کالا در بارگیری/تخلیه باشد.

۲۶- در صورتی که محموله، در دسته بندی کالاهای خطرناک باشد ( به طور مثال محموله آتش زا ) و تاثیرپذیری نامتعارفی به محیط دهد یا تاثیر پذیری نا متعارفی از محیط گیرد، صاحب کالا موظف است موضوع را پیش از بارگیری و صدور بارنامه به اطلاع موسسه رساند.

۲۷- در صورتی که محموله در دسته بندی محمولات ترافیکی قرار گیرد ( ترافیکی – ترافیکی خاص – فوق سنگین)، صاحب کالا موظف به ارائه تصاویر محموله با مشخصات و ابعاد و اوزان دقیق محموله به موسسه پیش از بارگیری و صدور بارنامه می باشد. موسسه موظف خواهد بود برای محمولات ترافیکی مجوزهای تردد ترافیکی لازم را از سازمان حمل و نقل و پایانه ها اخذ نماید.

۲۶- راننده به هیچ عنوان حق حرکت با محموله ترافیکی را در ساعات شب نخواهد داشت.

۲۹- مسئولیت و هزینه تهیه اسکورت ( در صورت لزوم قانونی یا به خواست صاحب کالا) با صاحب کالا می باشد ولو اینکه هماهنگی ارسال اسکورت را موسسه انجام داده باشد.

۳۰- پرداخت حق توقف ( پول خواب) در مبداء، در حین مسیر و یا در مقصد، طبق بخشنامه ابلاغی از جانب انجمن مربوطه، بر عهده صاحب کالا خواهد بود. مگر اینکه توقف در اثر رفتار منتسب به راننده باشد. بدیهی است تعرفه حق توقف در گمرکات و خطوط مرزی متفاوت خواهد بود.

۳۱- در صورت تاخیر راننده در رساندن محموله به مقصد، جریمه دیر رساندن کالا طبق بخشنامه ابلاغی از انجمن مربوطه محاسبه و از کرایه راننده کسر می گردد. مگر اینکه تاخیر مذکور ناشی از رفتار منتسب به صاحب کالا باشد.

۳۲- انجام کلیه امور مربوط به تشریفات گمرکی اعم از صادراتی / وارداتی و غیره بر عهده صاحب کالا می باشد.

۳۳- راننده نمی تواند بارگیری / تخلیه محموله را در ساعات غیر اداری از صاحب کالا مطالبه نماید.

۳۴- در خصوص محمولاتی که تولید آنها خارج از ایران بوده است ( کالای خارجی)، صاحب کالا موظف است اسناد مثبته گمرکی کالا را که بیانگر پرداخت حقوق و عوارض قانونی محموله به گمرکات کشور می باشد، در اختیار راننده قرار داده تا در طول مسیر به مامورین محلی ارائه نماید. در صورتی که محموله در حین طی مسیر به دلیل ظن قاچاق توقیف و ناوگان متوقف شود، تمامی مسئولیت ها و هزینه های ناشی از این توقف بر عهده صاحب کالا خواهد بود. در این مورد صاحب کالا موظف به پیگیری موضوع، ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز به مامورین و اداره تعزیرات، معرفی خود به مرجع مربوطه به عنوان صاحب کالا، سپران ضمانت مورد نیاز به مرجع مربوطه و پرداخت حق توقف وسیله حمل به میران ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر شبانه روز خواهد بود.

۳۵- در صورتی که محموله تولید غیر ایران باشد ( کالای خارجی)، راننده موظف است پیش از بارگیری کلیه اسناد و مدارک گمرکی محموله را که موید قاچاق نبودن و قانونی بودن کالا می باشد از فرستنده اخذ نماید در غیر اینصورت مسئول عواقب و خسارات ناشی از آن خواهد بود.

۳۶- در خصوص محمولاتی که برای مقاصد کیش، قشم، لاوان، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمل می شوند، مسئوایت و هزینه امور خدمات بندری به جهت انجام پروسه لندینگ کرافت و صدور مجوز کاپوتاژ، تماما بر عهده صاحب کالا می باشد ولو اینکه هماهنگی های مربوطه در این خصوص توسط راننده یا موسسه انجام شده باشد.

۳۷- تهیه و ارائه کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز در خصوص کالاهایی که برای مقاصد واقع در مناطق آزاد حمل می شوند بر عهده صاحب کالا می باشد. در این خصوص و به دلیل نقص مدارک، اگر راننده یا ناوگان مشمول جریمه گمرکی یا انتظامی شوند، پرداخت جریمه بر عهده صاحب کالا خواهد بود.

۳۶- تنها کرایه مورد قبول موسسه، کرایه مندرج در بارنامه بوده و راننده/صاحب کالا نمی توانند ادعایی مغایر با کرایه مندرج در بارنامه / حواله داشته باشند.

۳۹- پرداخت هزینه انبارداری محموله در مبداء بر عهده صاحب کالا بوده و در صورتی که راننده به نیابت از صاحب کالا هزینه را پرداخت نماید، صاحب کالا موظف است هزینه مذکور را پیش از تخلیه محموله در مقصد طبق قبض / فیش به حساب راننده پرداخت نماید.

۴۰- با توجه به ارائه خدمات صدور بارنامه به صورت الکترونیکی و بخشنامه مربوطه با عنوان حذف فیزیک بارنامه، ارسال نسخه الکترونیکی بارنامه / حواله از طریق کلیه پیام رسان های مورد استفاده در کشور از قبیل واتس آپ و غیره، به منزله ارسال و تحویل بارنامه / حواله به صاحب کالا / راننده می باشد.

۴۱- راننده به هیچ عنوان مجاز به بارگیری محموله غیر مربوط به بارنامه/حواله تحت عنوان روباری یا کنار باری یا هر عنوان دیگری نمی باشد.

۴۲- راننده با دریافت بارنامه /حواله تایید می نماید که صلاحیت قانونی در خصوص حمل محموله قید شده در بارنامه را از حیث محدودیت های سنی و گواهینامه ای و آموزش و غیره دارا می باشد.

۴۳- راننده مکلف به رعایت تمامی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی علی الخصوص رعایت سرعت مجاز در طول مسیر می باشد.

۴۴- راننده مکلف به استفاده از چادر سالم و نایلن سالم به جهت جلوگیری از ورود آسیب به محموله می باشد.

۴۵- در صورت مباشرت راننده در عملیات بارچینی و مهار محموله، راننده موظف است کلیه استانداردهای فنی مربوطه را طبق قوانین رعایت نموده و از ابزار و لوازم استاندارد برای مهار محموله استفاده نماید.

به این مطلب امتیاز بدهید

میانگین ۵ / ۵. تعداد آرا: ۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 13 =

02188926620