02188888648

پایانه باربری تهران ( اکبرآباد)

پایانه باربری اکبرآباد واقع در نسیم شهر - لیست باربری ها

پایانه باربری تهران , پایانه اکبرآباد (نسیم شهر) , لیست باربری ها

باربری پایانه نسیم شهر , باربری پایانه اکبر آباد , اگر به دنبال لیست باربری های مجاز تهران هستید که امکان صدور بارنامه دارند و جواز حمل و نقل بار بین شهری را دارند در ادامه این مطلب می توانید لیست مذکور را مشاهده نمایید.  تمامی این باربری های در پایانه اکبر آباد دارای غرفه هستند. در حال حاضر 264 غرفه در پایانه اکبر آباد مشغول به فعالیت هستند. باربری پایانه اکبرآباد و باربری پایانه نسیم شهر اشاره به اصلی ترین پایانه باربری تهران دارند.

شماره تماس باربری پایانه نسیم شهر 88888648

باربری پایانه اکبرآباد

باربری پایانه کبر آباد

باربری پایانه نسیم شهر , باربری پایانه اکبر آباد , در حال حاضر 51 باربری دارای جواز از اصناف هستند. برای پیدا کردن مشخصات دقیق باربری های بین شهری و یا هر صنف دیگری می توانید به سایت اصناف ایران مراجعه کنید و اطلاعات صنف مورد نظر خود را جستجو نمایید. لیست باربری های پایانه باربری تهران که از سایت ایران اصناف تهیه شده است را در ذیل مشاهده میکنید.

نام باربری پایانه اکبرآباد آدرس
مؤسسه حمل ونقل تهران سعادت جاده ساوه پایانه بارتهران غرفه  28کد پستی: 1188675715
شرکت حمل ونقل مهیارآزما جاده ساوه پایانه بارتهران  52کد پستی: 1375799711
مؤسسه حمل ونقل توکل میدان خراسان انتهای خیابان خراسان  42کد پستی: 1178745137
شرکت حمل ونقل اقتصاد شوش غربی روبروی سه راهی خیام  106کد پستی: 1188637631
شرکت حمل ونقل بهزادترابر جاده ساوه پایانه بارتهران  215کد پستی: 3766151861
مؤسسه حمل ونقل آهن شوش غربی چهارراه خانی آباد  389کد پستی: 1197838113
شرکت حمل ونقل تیزبارآذربایجان جاده ساوه پایانه بارتهران  10کد پستی: 1375793333
مؤسسه حمل ونقل آریا جاده ساوه پایانه بارتهران  278کد پستی: 3766151694
شرکت حمل ونقل تیزترابر جاده ساوه پایانه بارتهران  93کد پستی: 3931866696
شرکت حمل ونقل امیدترابرآسیا جاده ساوه پایانه بارتهران  244کد پستی: 3766151938
مؤسسه حمل ونقل آسایش خیابان فدائیان اسلام مقابل پمپ بنزین دولت آباد  619کد پستی: 1857653744
مؤسسه حمل ونقل شرق خیابان خاوران میدان مشیریه  209کد پستی: 1787999617
شرکت حمل ونقل موادنفتی ره گسترش ترابر جاده قدیم قم سه راهی انبارنفت  0کد پستی: 1319616111
مؤسسه حمل ونقل شریفی جاده ساوه پایانه بارتهران  247کد پستی: 3766151836
شرکت حمل ونقل سلمان بارتهران جاده ساوه پایانه بارتهران  292کد پستی: 3766151885
مؤسسه حمل ونقل فارس خیبان شوش غربی میدان شهیدهرندی  290کد پستی: 1186934113
شرکت حمل ونقل رفیع بار جاده قم شورآباد  0کد پستی: 1818183338
مؤسسه حمل ونقل حافظ خیابان فدائیان اسلام ایستگاه تهران  664کد پستی: 1851616649
شرکت حمل ونقل خورشیدبار جاده ساوه پایانه بارتهران  70کد پستی: 3166151713
شرکت حمل ونقل میعادترابر جاده ساوه پایانه بارتهران  282کد پستی: 3766151893
مؤسسه حمل ونقل متفق فدائیان اسلام ایستگاه ممتاز  561کد پستی: 1857615956
مؤسسه حمل ونقل مشهد میدان قزوین روبروی بیمارستان فارابی  209کد پستی: 1333815579
شرکت حمل ونقل نمونه بارعبدل آباد جاده ساوه پایانه بارتهران  257کد پستی: 3766151815
شرکت حمل ونقل یگانه رخش جاده ساوه پایانه بارتهران  46کد پستی: 3766151738
سنگین ترابرآذرباسمنج جاده ساوه پایانه بارتهران غرفه83  0کد پستی: 3766151649
شرکت حمل ونقل پدیده ترابر جاده ساوه پایانه بارتهران غرفه296  0کد پستی: 3766151791
حمل ونقل اتوبنزایران مصطفی خمینی 0  307کد پستی: 1119833163
مؤسسه حمل ونقل اتوبارصابر شوش غربی شهیدهرندی  310کد پستی: 1188676516
مؤسسه حمل ونقل ترقی عبدالعلی میدان محمدیه 0 ترقی 22کد پستی: 1169649511
مؤسسه حمل ونقل اتفاق نو جاده ساوه پایانه بارتهران غرفه 81  0کد پستی: 3766151651
شرکت حمل ونقل ارجمندسیر شهرری سه راه تقی آبادمقابل مخابرات شهیدنبوی  102کد پستی: 1873913473
مؤسسه حمل ونقل شهاب خیبان شوش غربی ایستگاه قندوشکر  200کد پستی: 1186615115
شرکت حمل ونقل راهیان حقیقت خراسان جاده ساوه پایانه بارتهران  312کد پستی: 3766151694
مؤسسه حمل ونقل جهانبار خیبان شوش غربی میدان شهیدهرندی  350کد پستی: 1188675935
شرکت حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران جاده ساوه پایانه بارتهران  272کد پستی: 3766151898
شرکت حمل ونقل جهانگیربار خیابان شهیدرجائی بن بست آزادمرد  741کد پستی: 1188613313
شرکت حمل ونقل درخشنده بار بلوارچهل پنج متری زرند ایستگاه فردوس  2کد پستی: 1386664811
شرکت حمل ونقل خاتم پیما جاده ساوه سه راه فلاح  208کد پستی: 1369615711
شرکت حمل ونقل جلال بارتهران جاده ساوه سه راهی  نسیم شهر  0کد پستی: 3759133736
شرکت حمل ونقل طریقت راه فارس جاده قدیم قم نرسیده به باقرآباد  441کد پستی: 1815134368
شرکت حمل ونقل عادل ترابرآریا جاده ساوه پایانه بارتهران  283کد پستی: 3766151788
شرکت حمل ونقل عصرترقی خیابان ری ایستگاه دردار  589کد پستی: 1173773819
شرکت حمل ونقل کاروان باربهاران جاده ساوه پایانه بارتهران  250کد پستی: 3766151935
شرکت حمل ونقل عارف راه خاتون آباد بلوارامام رضا  166کد پستی: 3391167818
شرکت حمل ونقل گیتی نورد خیابان پانزده خرداد چهارراه سیروس  317کد پستی: 1117935836
شرکت حمل ونقل نوبشری میدان محمدیه خیابان خیام جنوبی  273کد پستی: 1169633163
شرکت حمل ونقل نمونه راه تهران کیلومتر ده جاده ساوه چهاردانگه  428کد پستی: 3319613185
شرکت حمل ونقل تضامنی شانیابی شهیدرجائی بعدازچهارراه چیت سازی  605کد پستی: 1831673734
شرکت حمل ونقل تنباکوئی خاوران بعدازگردونه تبناکوی  25کد پستی: 1855993378
مؤسسه حمل و نقل قدس تهران ، خیابان شوش غربی ، میدان ، شهید هرندی ، پلاک 258 و 260 ، طبقه همکفکد پستی: 1186934434

لیست فوق باربری های دارای جواز صدور بارنامه هستند. البته تعداد بسیار زیادی غرفه در پایانه نسیم شهر وجود دارند اما فقط لیست فوق امکان صدور بارنامه دولتی دارند.

پایانه باربری تهران

باربری پایانه نسیم شهر

باربری پایانه نسیم شهر , باربری پایانه اکبر آباد , اکثر بارنامه های صادر شده از مبدا تهران به کلیه شهرستان های سراسر کشور از پایانه باربری اکبرآباد (نسیم شهر) صادر می شوند.برای پیدا کردن باربری شهرستان و حمل اثاثیه شهرستان می توانید به سراغ پایانه باربری اکبرآباد بروید. آدرس پایانه اکبرآباد در جاده تهران ساوه و در نسیم شهر واقع شده است. به زودی مطالبی برای پایانه باربری اصفهان , پابانه باربری شیراز , پایانه باربری مشهد , پایانه باربری کرج , پایانه باربری قم , پایانه باربری یزد , پایانه باربری شورآباد , پایانه باربری بندرعباس , پایانه اعلام بار بندر عباس , پایانه اعلام بار آذربایجان , پایانه باربری سنندج , پایانه باربری همدان , پایانه باربری کرمان , پایانه باربری کرمانشاه , پایانه باربری تبریز , پایانه باربری ارومیه , پایانه باربری اردبیل , پایانه باربری مازندران , پایانه باربری قزوین آماده خواهد شد.

باربری پایانه نسیم شهر

پایانه باربری تهران

پایانه باربری تهران , پایانه اکبرآباد , پایانه نسیم شهر , همانطور که ابتدای این مطلب اشاره کردیم حدود 260 غرفه فعال در پایانه باربری تهران ( پایانه حمل و نقل کالای تهران ) مشغول انجام امور حمل بار تهران هستند. بر اساس آمار غیر رسمی روزانه بیش از 3000 بارنامه در پایانه باربری اکبرآباد صادر می شود که شامل حمل اثاثیه شهرستان هم میشود که این عدد نشانگر حجم بالای فعالیت این پایانه است.پایانه اکبرآباد , پایانه نسیم شهر , پایانه حمل بار تهران , پایانه باربری تهران , پایانه حمل و نقل کالای تهران , باربری پایانه تهران , باربری پایانه نسیم شهر , باربری نسیم شهر , کامیون نسیم شهر , تریلی نسیم شهر , خاور نسیم شهر از جمله عباراتی هستند که برای جستجو و رسیدن به شماره تماس های پایانه از آنها استفاده می شوند.

پایانه باربری تهران , پایانه اکبرآباد (نسیم شهر) , لیست باربری ها
3.13 (62.5%) 232 رای

۱ نظر

  1. Avatar
    فائزه آقایی
    خرداد ۷, ۱۳۹۸

    عالی قشنگ بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عبارت مورد نظر خود را وارد کنید